เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052803
หมายเลขทรัพยากรi00145135
บาร์โค้ด2000012520
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0