เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00145109
บาร์โค้ด2000012501
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (มี.ค./เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0