เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055937
หมายเลขทรัพยากรi00145108
บาร์โค้ด2000012499
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 18 (ม.ค./มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0