เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145073
บาร์โค้ด2000012466
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0