เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00145045
บาร์โค้ด2000012456
เล่มปีที่ 2562 ฉบับ 5 (พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า23 ก.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0