เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00145044
บาร์โค้ด2000012455
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 159 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า23 ก.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0