เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00144936
บาร์โค้ด2000012409
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 6 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0