เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00144919
บาร์โค้ด2000012401
เล่มปีที่ 2560 ฉบับ 3 (มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0