เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00144837
บาร์โค้ด2000012298
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (Jan./Mar.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0