เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00144807
บาร์โค้ด2000012292
เล่มปีที่ 2562 ฉบับ 4 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0