เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00144794
บาร์โค้ด2000012282
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0