เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00144472
บาร์โค้ด2000012199
เล่มปีที่ 2562 ฉบับ 2 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0