เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00144215
บาร์โค้ด200001213
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 9 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0