เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00144178
บาร์โค้ด2000012117
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 5 (ก.ย./ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0