เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049173
หมายเลขทรัพยากรi00144167
บาร์โค้ด2000012108
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ต.ค./ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0