เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055937
หมายเลขทรัพยากรi00144165
บาร์โค้ด2000012106
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 17 (ก.ค./ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0