เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00144148
บาร์โค้ด2000012093
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (Oct./Dec.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0