เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00144125
บาร์โค้ด2000012077
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 154 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0