เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059380
หมายเลขทรัพยากรi00144059
บาร์โค้ด2000012047
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.พ./พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ม.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0