เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00143780
บาร์โค้ด2000011984
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 153 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1