เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00143768
บาร์โค้ด2000011974
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 211 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0