เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00143741
บาร์โค้ด2000011950
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ก.ค./ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0