เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00143742
บาร์โค้ด2000011949
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 152 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1