เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00143727
บาร์โค้ด2000011928
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 210 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0