เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00143652
บาร์โค้ด2000011905
เล่มปีที่ 39 ฉบับ 2 (พ.ค./ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0