เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059380
หมายเลขทรัพยากรi00143278
บาร์โค้ด2000011859
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ต.ค./ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0