เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00143164
บาร์โค้ด2000011826
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (Apr./Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0