เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00142848
บาร์โค้ด2000011823
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0