เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00143442
บาร์โค้ด2000011822
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0