เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00142823
บาร์โค้ด2000011799
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (พ.ค./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0