เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00144093
บาร์โค้ด2000011797
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 212 (พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0