เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00144073
บาร์โค้ด2000011782
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0