เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049173
หมายเลขทรัพยากรi00142844
บาร์โค้ด2000011772
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ พิเศษ (-) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0