เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049173
หมายเลขทรัพยากรi00143177
บาร์โค้ด2000011767
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0