เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00142706
บาร์โค้ด2000011728
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (Jan./Mar.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0