เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00142821
บาร์โค้ด2000011666
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 150 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0