เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052803
หมายเลขทรัพยากรi00142541
บาร์โค้ด2000011622
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0