เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00142391
บาร์โค้ด2000011571
เล่มปีที่ 39 ฉบับ 1 (ม.ค./เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0