เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055937
หมายเลขทรัพยากรi00142388
บาร์โค้ด2000011549
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 16 (ม.ค./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0