เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00142362
บาร์โค้ด2000011524
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 148 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0