เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00142359
บาร์โค้ด2000011521
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (มี.ค./เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0