เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049173
หมายเลขทรัพยากรi00142350
บาร์โค้ด2000011512
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0