เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00142182
บาร์โค้ด2000011488
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 206 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0