เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00142155
บาร์โค้ด2000011461
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค./ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0