เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00142153
บาร์โค้ด2000011459
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 147 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0