เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059677
หมายเลขทรัพยากรi00142049
บาร์โค้ด2000011400
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย./ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า29 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0