เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00141839
บาร์โค้ด2000011309
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (Jul./Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0