เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059559
หมายเลขทรัพยากรi00141833
บาร์โค้ด2000011305
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (Oct./Dec.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0