เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00141390
บาร์โค้ด2000011207
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 203 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0