เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059380
หมายเลขทรัพยากรi00141063
บาร์โค้ด2000011167
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค./ม.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0